logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMucina, Tomáš

Iné mená:

Muczina Thomas. Mucina Tomáš.

Životopisné dáta:

* 1722 – † 24. augusta 1800, Trnava

Životopis:

Študoval v Komárne, Bratislave, Trnave a teológiu vo Viedni. 18. júla 1748 sa stal kaplánom v Oslanoch, 24. mája 1749 farárom v Hornej Ždani, s ktorou bol inkardinovaný do Banskobystrickej diecézy. Kúpil si zemiansku kúriu v Bernátovciach, ktorú však skoro zanechal a v r. 1779 sa vrátil do Ostrihomskej arcidiecézy. Živoril v Trnave, tam aj zomrel. /HD H. Ždaňa/

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Historia domus Horná Ždaňa; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Ždaňa 1749 máj 24. 1779 - - Mucina, Tomáš farár