logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMríz, Jozef

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, trpiteľ za vieru, dekan

Životopisné dáta:

* 11. marca 1922, Ľubiša, okr. Humenné – † 5. júla 1999, Ľubiša

Životopis:

Gymnáziálne štúdiá absolvoval v Michalovciach, potom študoval teológiu v Bratislave. Po ukončení štúdia teológie ho 22. februára 1948 vysvätil biskup Jozef Čársky v košickom Dóme sv. Alžbety za kňaza. Bol kaplánom v Jankovciach v okrese Humenné a v Parchovanoch v trebišovskom okrese, v r. 1949 v Solivare pri Prešove, v r. 1950 v Bardejove. V r. 1951 musel nastúpiť na základnú vojenskú službu do tzv. pomocných technických práporoch. V rokoch 1952-1958 spravoval miestnu kapelániu Svinica v okrese Košice-okolie. Od 29. júna 1958 pôsobil v Nižnom Hrušove vo vranovskom okrese. V rokoch 1983-1990 pôsobil vo Vranove nad Topľou, kde bol zároveň dekanom. Na odpočinku žil v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 105; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 143;
farnostsvinica.sk/nasa-farnost/historia; www.farnostlubisa.estranky.sk/clanky/knazi-farnosti.html

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Staré 1948 - - 1948 - - Mríz, Jozef kaplán
Jankovce 1948 - - 1948 - - Mríz, Jozef kaplán
Brestov 1948 - - 1948 - - Mríz, Jozef kaplán
Ľubiša 1948 - - 1948 po - Mríz, Jozef kaplán
Parchovany 1948 po - 1949 - - Mríz, Jozef kaplán
Solivar 1949 - - 1950 - - Mríz, Jozef kaplán
Bardejov 1950 - - 1952 - - Mríz, Jozef kaplán voj. zákl. sl.
Svinica 1952 - - 1958 - - Mríz, Jozef správca farnosti
Nižný Hrušov 1958 - - 1983 - - Mríz, Jozef správca farnosti
Vranov nad Topľou 1983 - - 1990 - - Mríz, Jozef administrátor
Slovenská Kajňa - Dobrá nad Ondavou 1990 - - 1999 júl 1. Mríz, Jozef farár
1999 júl 1. - - - Mríz, Jozef na_dôchodku