logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMorvay, Leopold (1843 - 1910)

Iné mená:

Morvay Leopoldus de Alsó-Draskócz. Morvay de Dolné Držkovce. Morvay Leopold st.

Životopisné dáta:

* 14. mája 1843, Kráľov Brod, okr. Galanta – † 22. júla 1910, Vrbovka, okr. Veľký Krtíš

Životopis:

Gymnázium navštevoval v Trnave, potom študoval teológiu v Ostrihome. Po skončení štúdií bol 2. augusta 1868 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Dunaszentpáli, v rokoch 1869-1871 v Komárne a v rokoch 1871-1874 v Hédervári. V rokoch 1874-1881 učil na trnavskom vyššom gymnáziu. V rokoch 1881-1887 spravoval farnosť Vojka nad Dunajom v okrese Dunajská Streda, v rokoch 1887-1898 farnosť Vámosmikola. Od r. 1898 bol farárom v obci Vrbovka v okrese Šaľa, kde aj zomrel.
Homílie uverejňoval v Kath. Lelkipásztor, polemické články v Tanodai Lapok, Kath. Néplap, M. Állam, István bácsi Naptára, Népujság v Jágri a Sion.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zelliger, Esztergomi egyházmegyei írók, s. 342;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vojka nad Dunajom 1881 dec. 25. 1887 - - Morvay, Leopold (1843 - 1910) farár
Vámos-Mikola(Maďarsko) 1887 - - 1898 - - Morvay, Leopold (1843 - 1910) farár
Vrbovka 1898 - - +1910 júl 22. Morvay, Leopold (1843 - 1910) farár