logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMorvay, Juraj

Iné mená:

Morvay Georgius.

Životopisné dáta:

† 15. apríla 1751, Sobotište, okr. Senica

Životopis:

Teológiu študoval v Pázmáneu, ukončil ju po druhom ročníku. 20. júla 1726 bol ustanovený za farára v Rabčiciach, potom 31. augusta 1731 v Sobotišti, kde z vlastných prostriedkov zriadil chudobinec pre šiestich žobrákov. V r. 1731 tam vykonal vizitáciu Ján Ziči, ktorý o farárovi zaznamenal, že je päť rokov kňazom, a tam dva roky. Tam aj zomrel. Testament je zachovaný na metropolitnej kapitule.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rabčice 1726 júl 20. 1731 - - Morvay, Juraj farár
Sobotište 1731 aug. 31. +1751 apr. 17. Morvay, Juraj farár