logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMoritz, Štefan Ladislav

Iné mená:

Moritz Stephanus, Ladislaus.

Životopisné dáta:

* 1682 – † 27. apríla 1734, Dunajská Streda

Životopis:

Teológiu absolvoval v generálnom seminári po treťom ročníku. 13. apríla 1715 bol ustanovený za farára v exemptnej farnosti Biskupice. Od 4. mája 1724 pôsobil v Dunajskej Strede. 9. apríla 1728 bolo vyšetrovanie proti Streďanom, hádžucich oštepy pri soche Prebl. Panny Márie. V r. 1732 vykonal vizitáciu Ján Jelenffy, ktorý o farárovi napísal, že má 50 rokov, v duchovnej správe je 17 rokov a že proti nemu neboli žiadne sťažnosti, pretože nemožno povedať nič podozrivé o vysluhovaní sviatostí, o živote a mravoch.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Podunajské Biskupice 1715 apr. 13. 1724 máj 4. Moritz, Štefan Ladislav farár
Dunajská Streda 1724 máj 4. +1737 apr. 27. Moritz, Štefan Ladislav farár