logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMohos, Peter Juraj

Iné mená:

Mohos Petrus, Georgius.

Životopisné dáta:

† január 1714, Jablonov nad Turňou, okr. Rožňava

Životopis:

Teológiu študoval v seminári sv. Vojtecha. 5. júna 1694 bol vysvätený za kňaza. 23. mája 1698 bol ustanovený za farára v Modrovej. Tam v r. 1700 vykonal Jozef Pongrácz vizitáciu, ktorá však nebola spísaná. Odtiaľ prešiel 13. apríla 1701 do Lukáčoviec, kde začal písať matriky a až do r. 1708 tam bol činný. 23. januára 1712 bol ustanovený v bližšie neurčenej farnosti v Turnianskej župe, toto určenie sa opakovalo 6. apríla t. r. Bol to Jablonov nad Turňou, kde zomrel ako farár.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Modrová 1698 máj 23. 1700 - - Mohos, Peter Juraj farár
Lukáčovce 1701 apr. 13. 1708 - - Mohos, Peter Juraj farár
Jablonov nad Turňou 1708 - - +1714 - - Mohos, Peter Juraj farár