logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMohos, Pavol

Iné mená:

Mohos Paulus.

Tituly:

asesor

Životopisné dáta:

† 1. apríla 1833, Trnava

Životopis:

Od r. 1777 bol prefektom v trnavskom kráľovskom arcibiskupskom seminári. Od 18. októbra 1778 bol administrátorom miestnej kaplánie v Dolnom Jatove. 3. septembra 1779 bol vymenovaný za farára v Horných Salibách, nato 3. júla 1790 v Senci, kde bol od r. 1807 zastupujúcim dekanom rovnomenného dištriktu. V r. 1815 sa zriekol farnosti a bol začlenený medzi emeritných farárov. Bol tiež asesorom trnavskej apoštolskej administratúry. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jatov 1778 okt. 18. 1779 - - Mohos, Pavol farár
Horné Saliby 1779 - - 1790 - - Mohos, Pavol farár
Senec 1790 júl 3. 1815 - - Mohos, Pavol farár