logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMitro, Michal

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 30. októbra 1892, Hraň, okr. Trebišov – † 2. júla 1943, Žbince, okr. Michalovce

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol 6. júna 1917 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Gönci, v rokoch 1918-1920 v Haniske, v rokoch 1920-1924 bol kaplánom a katechétom v Košiciach. V rokoch 1924-1933 bol administrátorom farnosti Radoma v okrese Svidník, neskôr sa stal farárom, tiež notárom dištriktu a referentom rekolekcií. Od r. 1933 pôsobil v Žbinciach, najprv ako administrátor, od r. 1935 ako farár. Zároveň bol notárom dištriktu a od r. 1943 aj biskupským radcom.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 142

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Gönc(Maďarsko) 1917 - - 1918 - - Mitro, Michal kaplán
Haniska 1918 - - 1920 - - Mitro, Michal kaplán
Košice 1920 - - 1924 - - Mitro, Michal kaplán-katechéta
Radoma 1924 - - 1933 - - Mitro, Michal administrátor-farár
Žbince 1933 - - - - - Mitro, Michal administrátor-farár