logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMitošinka, Jozef

Iné mená:

Mitošinka Josephus

Tituly:

ThLic., náboženský spisovateľ a prekladateľ, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 17. októbra 1909, Pobedim, okr. Nové Mesto nad Váhom – † 1984, Hradište pod Vrátnom

Životopis:

Gymnázium absolvoval v Novom Meste nad Váhom. Ako klerik Trnavskej apoštolskej administratúry študoval teológiu v Štrasburgu, kde získal aj licenciát z teológie. Za kňaza ho vysvätili 16. júla 1933 v Štrasburgu.
Pôsobil ako kaplán v Smoleniciach, v r. 1935 v Častej a v r. 1936 v Leopoldove a v Budmericiach. Správcom farnosti v Starej Turej sa stal v r. 1937. Cez vojnové roky bol kaprálom v slovenskej armáde a dosiahol hodnosť majora duchovnej správy. Po vojne sa stal kaplánom v Dóme sv. Martina v Bratislave (1945), potom farárom vo Svätom Jure (1948) a v Topoľčiankach (1950). Potom ako správca farnosti v Sľažanoch, Jedľových Kostoľanoch a v Perneku. Začiatkom r. 1969 sa stal farárom v Pezinku, kde vykonával funkcie okresného dekana a cenzora; už v r. 1971 ho preložili za správcu farnosti v Hradišti pod Vrátnom v okrese Senica.
Písal nábožensko-biblické úvahy, meditácie a časové články do kultúrnych a náboženských časopisov, najmä do Kultúry, Verbumu, Novej práce a Katolíckych novín. Jeho práca Verný priateľ. Modlitbová a poučná kniha pre slov. kat. vojakov (Bratislava 1941) mala solídny teologický základ a dosiahla veľký ohlas. V stati Z exegézy kap. 34 a 35 proroka Ezechiela (Nová práca, r. 3, 1947, č. 11) voľne preložil a spracoval štúdiu Paula Claudela. Prekladal z francúzštiny práce katolíckych teológov a literátov: Pinard de la Boullaye, H.: Ježiš a dejiny. Prednesené v Notre Dame r. 1929 (Trnava 1944); Schmitt, G. Existencializmus (Verbum, r. 1, 1947, č. 5); Maumann, É.: Apoštol národov (Trnava 1947).

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 347; Mitošinka, V.: Pamäti kňaza. Bratislava 1992;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-M-N.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Smolenice 1933 júl 16. 1935 - - Mitošinka, Jozef kaplán
Častá 1935 - - 1936 - - Mitošinka, Jozef kaplán
Leopoldov 1936 - - 1936 po - Mitošinka, Jozef kaplán
Budmerice 1936 po - 1936 po - Mitošinka, Jozef kaplán
Leopoldov 1936 po - 1937 - - Mitošinka, Jozef administrátor
Stará Turá 1937 - - 1937 po - Mitošinka, Jozef správca farnosti voj. duch. sl.
1937 po - 1945 - - Mitošinka, Jozef voj. duch.
Bratislava - Svätý Martin 1945 - - 1948 - - Mitošinka, Jozef kaplán
Svätý Jur 1948 - - 1951 - - Mitošinka, Jozef farár
Topoľčianky 1951 - - 1952 - - Mitošinka, Jozef správca farnosti
Jedľové Kostoľany 1953 - - 1956 - - Mitošinka, Jozef správca farnosti
Sľažany 1956 - - 1968 - - Mitošinka, Jozef správca farnosti
Pezinok 1968 - - 1971 - - Mitošinka, Jozef farár okresný dekan a cenzor
Hradište pod Vrátnom 1971 - - 1983 - - Mitošinka, Jozef správca farnosti


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
408795Mitošinka, JozefVerný priateľ1941

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
41643Duchovný pastier19489Jozef Mitošinka Za Monsignorom Amannom.