logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMinarovič, Jozef

Tituly:

Doc. ThDr.

Životopisné dáta:

* 5. apríla 1930, Pastuchov, okr. Hlohovec – † 21. júla 2006, Pastuchov

Životopis:

Za kňaza bol vysvätený 20. júna 1954.
V rokoch 1954-1958 bol kaplánom v Topoľčanoch, v rokoch 1958-1962 v bratislavskej Farnosti sv. Martina, v rtokoch 1962-1964 v Komárne, v r. 1964 vo Vrbovom v okrese Piešťany, od r. 1965 bol kaplánom v trnavskom Dóme sv. Mikuláša. Po ďalších štúdiách teológie dosiahol v r. 1966 doktorát posvätnej teológie po obhájení dizertačnej práce Problém pokoja v encyklike Pacem in terris. V rokoch 1968-1973 bol administrátorom farnosti Veľké Zálužie, v rokoch 1973-1983 vo Vinodole, v r. 1983 v Bratislave-Lamači a potom v Bratislave-Vajnoroch, v r. 1983 v Zelenči v trnavskom okrese. V rokoch 1984-1990 bol správcom kostola v Trnave, v r. 1990 sa stal administrátorom v bratislavskom Dóme sv. Martina, pričom bol zároveň docentom morálnej teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte a obhajcom zväzku až do 17. septembra 2001. V Dóme sv. Martina pôsobil do 30. júna 2005. Od 1. apríla 2006 žil na odpočinku v rodisku, pričom bol vypomáhal v pastorácii.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 347;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-M-N.htm


Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Topoľčany 1954 jún 20. 1958 - - Minarovič, Jozef kaplán
Bratislava - Svätý Martin 1958 - - 1962 - - Minarovič, Jozef kaplán
Komárno 1962 - - 1964 - - Minarovič, Jozef kaplán
Vrbové 1964 - - 1965 - - Minarovič, Jozef kaplán
Trnava 1965 - - 1968 - - Minarovič, Jozef kaplán 1966 ThDr.
Veľké Zálužie 1968 - - 1973 - - Minarovič, Jozef správca farnosti
Vinodol 1973 - - 1983 - - Minarovič, Jozef správca farnosti
Lamač 1983 - - 1983 - - Minarovič, Jozef správca farnosti
Vajnory 1983 - 1984 - - Minarovič, Jozef správca farnosti
Trnava 1984 - - 1990 - - Minarovič, Jozef rektor kostola
Bratislava - Svätý Martin 1990 - - 2005 jún 30. Minarovič, Jozef správca farnosti docent mor. teol. na CMBF a obhajca zväzku
Pastuchov 2005 jún 30. +2006 júl 21. Minarovič, Jozef dôchodok vypomáhal v pastorácii


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1020896Minarovič, JozefProblém pokoja v encyklike Pacem in terris1966
944971Minarovič, JozefVšeobecný úvod do morálnej teológie III.1991
944978Minarovič, JozefVšeobecný úvod do morálnej teológie I.1991
944969Minarovič, JozefÚvod do morálnej teológie IV.1992
945667Minarovič, JozefMorálna teológia. I. diel Božie prikázania1993
944979Minarovič, JozefMorálna teológia. II. diel. Božie prikázania1993