logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMilecz, Ladislav

Iné mená:

Milecz, vel Mihicz Ladislaus.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Teológiu absolvoval v Pázmáneu po treťom ročníku. 29. augusta 1731 bol ustanovený za farára v Žihárci. V tom roku tam vykonal vizitáciu Ján Jelenffy, ktorý o farárovi zaznamenal: „25 rokov, dva roky v duchovnej správ> eológiu absolvoval v Pázmáneu po treťom ročníku. 29. augusta 1731 bol ustanovený za farára v Žihárci. V tom roku tam vykonal vizitáciu Ján Jelenffy, ktorý o farárovi zaznamenal: „25 rokov, dva roky v duchovnej správe, tu druhý mesiac. Povedali o ňom, že sú spokojní s jeho službou.“ Tam pracoval až do r. 1747.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žihárec 1731 aug. 29. 1747 - - Milecz, Ladislav farár