logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikuška, Jozef

Životopisné dáta:

nar. 4. októbra 1905 v Chlebniciach - 10.februára 1977 v Krásnej Hôrke

Životopis:

Narodil sa v Chlebniciach 4. októbra 1905. Pochádza z roľníckej rodiny ako najstarší syn rodičom Jozefom a Márii. Študoval v Trstenej na gymnáziu a po ukončení strednej školy odišiel študovať do bohosloveckého seminára na Spišskej Kapitule.
Potom pôsobil ako správca farnosti v Oravskom Veselom. Často krát prichádzal na návštevu, ale i kázať na primičné sväté omše. Kázal na primičnej svätej omši ThDr. Jozefa Ligoša, ktorý bol jeho bratránec i Ondrejovi Suľovi.
Následne pôsobil ako správca farnosti v Tvrdošíne. V 50-tych rokoch bol za údajné kázne v kostole a „protištátnu činnosť proti ČSR“, zaistený a internovaný štátnou vrchnosťou do väzenia. Po odpykaní trestu sa vrátil do rodnej farnosti .Býval viac než 10 rokov v rodine Heleny Červeňovej, rodenej Mikuškovej. V ich dome slúžil sväté omše, ale i spovedal
Pár rokov pred smrťou býval v Krásnej Hôrke u p. Frenčeka.
Zomrel 10.februára 1977 zomrel. Pochovaný je v Tvrdošíne, lebo tu ako farár posledne účinkoval.

Pramene:

http://farnost-tvrdosin.sk/?page_id=257; https://fara-chlebnice.estranky.sk/clanky/nasa-farnost/knazi-narodeni-v-chlebniciach.html[3.8.2020]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tvrdošín 1947 - - 1951 - - Mikuška, Jozef farár