logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikuláš (Bratislava, 1414)

Iné mená:

Nicolaus.

Životopisné dáta:

15. storočie

Životopis:

Bol synom Kolomana z Trnavy. Od r. 1414 bol farárom v Bratislave v kostole sv. Vavrinca a kanonikom kapituly sv. Martina. Slávnostne ho uviedol arcibiskupský vikár Mikuláš z Piacenzy. V r. 1416 sa stal členom kapituly a farárom. V tom istom roku ho uvádza bazilejský arcibiskup. V r. 1417 mal kostol kaplnku sv. Jakuba s jobagiónmi.

Pramene:

Tudományos Értekező, s. 138; Rimely, Capitulum Posoniense, s. 255; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bratislava - Sv. Vavrinec 1414 sp. - - - - Mikuláš (Bratislava, 1414) farár
Svätý Jur 1414 - - - - - Mikuláš (Bratislava, 1414) farár