logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikuláš (Rimóc, 1332)

Iné mená:

Nicolaus.

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

V rokoch 1332 – 1343 bol farárom v Umog, (Rimog) teraz Rimóc, ktorý prísažne vypovedal, že jeho benefícium neprevyšuje dve marky a zaplatil dvanásť grošov ako pápežský poplatok. 23. septembra 1343 ostrihomský arcibiskup Chanadinus ho so spoločníkmi Pavlom de Scechen, Petrom de Loch a Gregorom z Váralja vyslal sondovať v istej záležitosti: niektorí sedliaci z Sunu, Váralja a Bakony zaútočili na prepošta Ambróza z Garábu z premonštrátskeho rádu v jeho dome a chceli ho zabiť. On utiekol z kláštora do sakristie. Oni vyvalili dvere kláštora a sakristie. Prepošt vo svojej obrane vzal do rúk skrinku, v ktorej sa uchováva Telo Kristovo, ktorú títo hodili na zem a odviezli majetky kláštora i prepozitúry.

Pramene:

C. D. Andegav. IV. 370; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rimócz(Maďarsko) 1332 a 1343 - sp. - Mikuláš (Rimóc, 1332) farár