logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikuláš (Ivančiná, 1332)

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Vieme o ňom veľmi málo. Medzi rokmi 1332-1337 bol plebánom v kostole sv. Jána v Turci, doznal, že jeho fara nevynáša nad marku. Zaplatil 6 grošov.

Pramene:

Theiner MV (Ivančiná); Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ivančiná 1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Ivančiná, 1332) farár