logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikuláš (Horné Vestenice, 1332)

Iné mená:

Nicolaus.

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v rokoch 1332 – 1337 bol farárom sv. Petra vo Vesteniciach (Horné Vestenice), ktorý prísažne potvrdil, že jeho benefícium neprevyšuje marku a ferton. Pre pápežský poplatok zaplatil sedem grošov a štyri denáre.

Pramene:

Monumenta Vaticana S. I. T. I., s. 183; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Vestenice 1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Horné Vestenice, 1332) farár