logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikuláš (Horná Streda, 1332)

Iné mená:

Nicolaus.

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Vieme o ňom, že v rokoch 1332 – 1337 bol kňazom kostola Všetkých svätých de Seredahel v Nitrianskom archidiakonáte (Horná Streda). Ktorý prísažne vypovedal, že jeho benefícium neprevyšuje pol marky a dve platidlá, zaplatil tri groše a štyri denáre.

Pramene:

Monumenta Vaticana Hungariae S.I.T.I., Budapešť 1887, s. 187; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Streda 1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Horná Streda, 1332) kňaz