logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikuláš (Hontianske Nemce, 1332)

Iné mená:

Nicolaus.

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v rokoch 1332 – 1337 bol farárom v kostole sv. Martina de Nempti v Hontianskom archidiakonáte (Hontianske Nemce). Ktorý prísažne vypovedal, že jeho benefícium neprevyšuje štyri marky, zaplatil desiatok.

Pramene:

Monumenta Vaticana hist. regni Hungariae. S.I.T.I.,Budapest 1887, s. 221; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Hontianske Nemce 1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Hontianske Nemce, 1332) farár