logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikovič, Ján

Životopisné dáta:

* 15. novembra 1922, Komjatice, okr. Nové Zámky – † 23. augusta 2002, Pezinok, poch. v Komjaticiach

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 12. júna 1949 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Štúrove v okrese Nové Zámky, v r. 1950 bratislavskom Dóme sv. Martina. V r. 1951 nastúpil na vojenskú službu v tzv. pomocných technických práporoch. Po návrate bol v rokoch 1954-1956 kaplánom v Kolárove v okrese Komárno, v rokoch 1956-1958 bol opäť v Dóme sv. Martina v Bratislave. V rokoch 1958-1960 spravoval farnosť Gbely v okrese Skalica, v rokoch 1960-1973 farnosť Vinodol, v r. 1973 Veľké Zálužie a potom Šúrovce, kde pôsobil až do r. 1981. V rokoch 1981-1996 pôsobil v Bukovej v trnavskom okrese. Od r. 1996 žil na odpočinku v Charitnom domove v Pezinku. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 347;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-M-N.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Štúrovo 1949 jún 12. 1950 - - Mikovič, Ján kaplán
Bratislava - Svätý Martin 1950 - - 1954 - - Mikovič, Ján kaplán 1951 voj. zákl. sl
Kolárovo 1954 - - 1956 - - Mikovič, Ján kaplán
Bratislava - Svätý Martin 1956 - - 1958 - - Mikovič, Ján kaplán
Gbely 1958 - - 1960 - - Mikovič, Ján správca farnosti
Vinodol 1960 - - 1973 - - Mikovič, Ján správca farnosti
Veľké Zálužie 1973 - - 1973 po - Mikovič, Ján správca farnosti
Šúrovce 1973 po - 1981 - - Mikovič, Ján správca farnosti
Buková 1981 - - 1996 - - Mikovič, Ján správca farnosti
Pezinok 1996 - - +2002 august 23. Mikovič, Ján dôchodok Charitný domov