logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMiko, František (Salgotarján, 1770)

Iné mená:

Mikó Franciscus.

Životopisné dáta:

18. storočie

Životopis:

Pochádzal zo Šintavy. V r. 1770 bol prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana. Tam študoval filozofiu a prvý ročník teológie. Teológiu ukončil v r. 1775 v generálnom seminári po treťom ročníku. Ako kaplán pôsobil v Divíne v Novohradskej župe. 3. mája 1776 bol ustanovený za farára v Salgótarjáne, čím pripadol do novozriadenej Rožňavskej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Salgó-Tarján(Maďarsko) 1776 máj 3. - - - Miko, František (Salgotarján, 1770) farár