logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMiklošovič, Alojz

Iné mená:

Miklosovich. Miklosovics de Érmihályfalva Aloysius.

Tituly:

prepošt, kanonik

Životopisné dáta:

* 16. júna 1816, Komárno – † 1. marca 1895, Bratislava

Životopis:

Gymnázium navštevoval v rodisku. V r. 1831 vstúpil v Trnave do seminára a študoval filozofiu. Od r. 1836 študoval teológiu v Pešti, po skončení štúdií bol 15. novembra 1839 vysvätený za kňaza.
Najprv bol vychovávateľom v rodine Ghyczyho v Tate, neskôr bol prebendátom Ostrihomskej kapituly. Od r. 1840 bol študijným prefektom v seminári a profesorom teológie. V r. 1848 prednášal v trnavskom seminári cirkevné dejiny a cirkevné právo. V rokoch 1849-1861 bol farárom v Dubníku v novozámockom okrese a notárom cirkevného súdu. Od 22. novembra 1861 bol farárom v Kolárove v okrese Komárno, neskôr bol dekanom Komárňanského dištriktu a škôldozorcom. Od r. 1886 bol trnavským kanonikom a riaditeľom učiteľského ústavu. Od 12. februára 1888 bol členom bratislavskej kapituly od 20. decembra 1889 svätomartinským prepoštom.
V r. 1860 napísal dielko Memoria anni jubilaris card. Joannis Scitovszky ad benedictionem cr. mem. et calv. in Udvard. cel. 1860. V r. 1866 zostavil mapu Ostrihomskej arcidiecézy s názvom Mappa geographica archi-dioecesis Strigoniensis, ductu originalis demensurationis trigonometricae regnicolaris haud pridem reambulatae, Schematismi item a. dioecesani de anno 1864. quaesitarum tandem ex singulis V. A. Diaconalibus districtibus ad communicatas distr. mappulas observationum elucubrata 1866. Delin. sculpt. et prelo datum in C. R. Instituto Geographico militari Viennae. V r. 1884 vyšla v Komárne jeho homília Egyházi beszéd a kolosnémai templom felszentelése alkalmával 1884.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Zelliger, Esztergomi Egyházmegyei Irók, s. 332; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-zom.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dubník 1849 - - 1861 - - Miklošovič, Alojz farár
Kolárovo 1861 nov. 22. 1886 - - Miklošovič, Alojz farár


Stručná bibliografia:

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1036654Miklošovič, AlojzSzent ösvény keresztény-erényes életre. 1843
1036655Miklošovič, AlojzSzent ösvény keresztény-erényes életre. 1874