logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMikel, Pavol

Iné mená:

Mikel Paulus. Mikel Pavol. Nikel Pavol.

Životopisné dáta:

17. st.

Životopis:

19. septembra 1690 sa stal farárom v Ardanovciach, potom Žitavanoch s filiálkou Obyce. O rok neskôr odišiel do Kopernice, kde pracoval až do roku 1699.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ardanovce 1690 sept. 15. 1692 apr. 23. Mikel, Pavol farár
Žitavany 1692 apr. 23. 1693 - - Mikel, Pavol farár
Kopernica 1693 jún 2. 1699 - - Mikel, Pavol farár