logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMichna, Matúš

Iné mená:

Michna Matthaeus.

Životopisné dáta:

† 16. februára 1769, Očová, okr. Zvolen

Životopis:

Teológiu študoval v Pázmáneu. 2. mája 1731 bol ustanovený za farára v Závade, kde 12. novembra t. r. vykonal vizitáciu František Ziči, ktorý o farárovi povedal. Že je jeden rok kňazom. Od 21. marca 1735 pôsobil v Hornej Mičinej, od 6. februára 1737 v Očovej, kde bol dekanom dolnozvolenského dištriktu. Tam v r. 1754 vykonal vizitáciu Jozef Baťán, ktorý o farárovi toto: Má knihy po dištriktuálnom dekanovi Jurajovi Jurovičovi. Dobrých mravov, horlivý. Za 35 rokov neboli naňho sťažnosti, keď nadšením Baťánovej vizitácie sa naliehalo na povznesenie sýpok, umiestnených na cintoríne, povstali proti nemu sťažnosti, ktoré sa ukázali ako falošné. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 789; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Závada 1731 máj 2. 1735 mar. 21. Michna, Matúš farár
Horná Mičiná 1735 mar. 21. 1737 feb. 6. Michna, Matúš farár
Očová 1737 Fabr. 6. 1769 feb. 16. Michna, Matúš farár