logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMichal (Turčiansky Michal, 1391)

Iné mená:

Michael.

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. V r. 1391 bol farárom v Turčianskom Svätom Michale.(Schemat. hist. 1876. 248.)

Pramene:

Schematismus historicus dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. ab erecta sede episcopali C. Banská Bystrica 1876, s. 248; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Michal 1391 sp. - - - - Michal (Turčiansky Michal, 1391) farár