logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMellyus, Anton

Iné mená:

Mellyus Anton

Životopisné dáta:

† 8. marca 1824, Očová, okr. Zvolen

Životopis:

V r. 1795 bol kaplánom v Detve, v r. 1796 sa stal miestnym kaplánom v Detvianskej Hute. Od r. 1798 bol farárom v Tŕní, od r. 1801 v Očovej, kde aj zomrel. V Očovej sa dostal do sporu s vígľašskými kastelánmi pre svoje dôchodkové záležitosti. Tí mu ich odpierali a okrem toho ho obžalovali na biskupskom úrade z nedbalosti vo vykonávaní povinností.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tŕnie 1798 - - 1802 - - Mellyus, Anton farár
Očová 1801 - - 1824 - - Mellyus, Anton farár