logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMelichar (Kľačno, 1560)

Iné mená:

Wendel Melchior

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1560 bol farárom v Kľačne. Vizitátor Michal Szegedy o ňom hovoril toto: „Plný fantázie, ženatý, podľa svedectva všetkých muž nestály a neposlušný. Jedným slovom chcem naznačiť: heretik.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kľačno 1560 sp. - - - - Melichar (Kľačno, 1560) farár
Kľačno 1560 sp. - - - - Melichar (Kľačno, 1560) farár