logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMelchort, František

Iné mená:

Melchert Franciscus. Melchort Franciscus.

Životopisné dáta:

* 1722, Pezinok – † 1. marca 1771, Pezinok

Životopis:

4. novembra 1740 vyšiel zo seminára sv. Imricha a prišiel do budínskeho alumnátu. Ako študent prvého ročníka v seminári sv. Vojtecha mimoriadne postúpil v r. 1743 na magistra filozofie. Teológiu ukončil v tom istom seminári v r. 1745 po treťom ročníku. Hneď sa stal bakalárom posvätnej teológie. 5. októbra t. r. bol poslaný za kaplána do Pezinka. 6. apríla 1746 bol ustanovený za farára v Slovenskom Grobe. 1753 bol u arcibiskupa Mikuláša Čákiho, aby oslobodil farskú vinicu od desiatku tak, ako ju omilostil arcibiskup Eszterházy a v čase sede vacante aj komora. 22. marca 1756 tam vykonal vizitáciu Ján Galgóczy, ktorý o farárovi toto: „34 ročný, v duchovnej správe 10 rokov. Usilovný, vzorný. Vykonáva katechézy.“ V r. 1765 sa zriekol farnosti. 30. apríla 1770 bol ustanovený v Merašiciach. Zomrel v rodisku.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slovenský Grob 1746 apr. 6. 1765 - - Melchort, František farár
Merašice 1770 apr. 30. +1771 mar. 1. Melchort, František farár