logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMegyery, Jakub

Iné mená:

Megyery Jacobus.

Životopisné dáta:

* 1621 – † po r. 1671

Životopis:

Teológiu ukončil po druhom ročníku. V r. 1647 bol farárom v Trhovej Hradskej s filiálkami Topoľníky a Ohrady. Uvádza sa to v zoznamen kňazov, zostavenom na príkaz Juraja Lippaya. V r. 1657 bol farárom v Ladiciach, kde vykonal vizitáciu Ondrej Szily, ktorý o farárovi zaznamenal: „36ročný, kňazom 11 rokov. Je dostatočne vybavený knihami. Má nevlastného otca nenapraviteľného rúhača.“ 2. apríla 1663 bol ustanovený za farára vo Veľkom Cetíne, kde pracoval až do r. 1671.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Trhová Hradská 1647 sp. - - - - Megyery, Jakub farár
Ladice 1657 - - - sp. - Megyery, Jakub farár
Veľký Cetín 1663 apr. 2. 1671 - - Megyery, Jakub farár