logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMedzihradský, Daniel

Iné mená:

Medszihradszky Daniel. Medzihradský Daniel

Životopisné dáta:

* Svätý Kríž, okr. Liptovský Mikuláš – † 3. mája 1774, Turany, okr. Martin

Životopis:

Pochádzal z Liptovskej župy. Od r. 1758 v seminári sv. Imricha, v r. 1760 bol poslaný do budínskeho alumnátu, kde študoval aj teológiu. 28. júla 1766 sa stal kaplánom v Trstenej. 19. februára 1768 bol ustanovený za farára v Turanoch. Odtiaľ už 13. júla t. r. v Komjatnej. Odtiaľ 4. júna 1772 znovu v Turanoch, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Komjatná 1768 júl 13. 1772 - - Medzihradský, Daniel farár
Turany 1772 jún 4. +1774 máj 3. Medzihradský, Daniel farár