logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMatzer, Peter

Iné mená:

Matzer Petrus. P. Matzer Petrus, S. J

Životopisné dáta:

† 1794, Komárno

Životopis:

Pôvodne bol členom Spoločnosti Ježišovej. V rokoch 1763 - 1771 bol farárom v Osijeku v Chorvátsku. Zrušenie rehole ho našlo v Budíne vo farnosti Aquatica ako superiora a administrátora farnosti. Po tomto pokračoval v spravovaní farnosti v rámci Ostrihomskej arcidiecézy. V r. 1775 prijal administrovanie v Komárne, do ktorej v r. 1780 po uplynutí kánonickej vizitácie nastúpil 12. mája. Jeho príchodom sa kostol sv. Chryzostoma stal farským. 12. decembra 1776 miestodržiteľská rada potvrdila consilium patronátne právo mesta. V r. 1779 sa vykonala úprava farnosti. 26. júna 1781 žiadal o schválenie pustovníka. 18. septembra 1786 žiadalo mesto, zriadiť druhú farnosť u františkánov, bojujúc proti farárovi. 2. októbra 1786 ho mestský sudca požiadal, aby odišiel, pretože je štyridsiatnik so zlomenými silami. V tom istom roku sa tiež urobila zmluva o rozdelení farnosti, druhá farnosť bola zriadená pre františkánov. 24. apríla 1793 odišiel z farnosti do dôchodku.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 778

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Eszék(Maďarsko) 1763 - - 1771 - - Matzer, Peter farár
Budapest. Anna 1772 okt. 1. 1774 - - Matzer, Peter farár
Komárno 1775 - - 1793 apr. 24. Matzer, Peter farár