logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMatulník, Jakub

Iné mená:

Matulnik Jacobus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Od r. 1657 bol farárom v Perneku, kde pracoval až do r. 1661. V r. 1663 obdržal Borský Svätý Jur. Od r. 1668 pracoval v Prievaloch. Nato bol 8. mája 1676 ustanovený v Lančári. 15. mája 1680 v Tŕní, kde zostal krátky čas. Od 16. decembra 1687 bol v Devínskej Novej Vsi, od 20. októbra 1688 v Dlhej, kde pracoval až do r. 1690.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894, s. 777; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Pernek 1657 - - 1661 - - Matulník, Jakub farár
Borský Svätý Jur 1663 - - 1668 okt. 20. Matulník, Jakub farár
Prievaly 1668 - - 1676 - - Matulník, Jakub farár
Lančár 1676 máj 8. 1680 - - Matulník, Jakub farár
Tŕnie 1680 máj 15. 1680 - - Matulník, Jakub farár
Dlhá 1688 okt. 20. 1690 - - Matulník, Jakub farár