logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMatthaeovics, Peter Jakub

Iné mená:

Matthaeovics Petrus, Jacobus.

Životopisné dáta:

* 1633 – † 1698, Vajnory, dnes časť Bratislavy

Životopis:

Teológiu ukončil v Pázmáneu po druhom ročníku. 24. apríla 1664 bol ustanovený za farára v Báhoni, kde nastúpil do úradu 22. júna 1666. Odtiaľ prešiel 20. júla toho roka do Križovian nad Dudváhom, 2. júna 1697 do Štefanova. Od 11. mája 1669 pôsobil v Urminciach, od 22. marca 1674 aj v Bojnej, potom od 7. mája 1675 v Malženiciach. 3. novembra 1675 dal predvolať niekoľkých občanov z poverenia zastupujúceho vikára. Tam zostal až do r. 1679. Od 26. mája 1693 bol farárom vo Vajnoroch, kde v r. 1698 vykonal vizitáciu gróf Ján Volkra, ktorý o ňom takto: „65ročný, 35 rokov kňazom. Starostlivosť o duše vykonáva v Nitrianskej župe 12 rokov, v tomto mieste 7 rokov. Svoje úrady zastáva usilovne a bez sťažností farníkov. Má knihy i breviár, ktorý recituje. Inak dobrého života.“ V tom roku prestal pracovať.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Báhoň 1663 apr. 24. 1665 - - Matthaeovics, Peter Jakub farár
Križovany nad Dudváhom 1666 júl 20. 1667 - - Matthaeovics, Peter Jakub farár
Štefanov 1667 jún 2. 1669 - - Matthaeovics, Peter Jakub farár
Bojná 1674 mar. 22. 1675 - - Matthaeovics, Peter Jakub farár Supp.
Malženice 1675 máj 7. 1679 - - Matthaeovics, Peter Jakub farár
Vajnory 1693 máj 26. 1698 - - Matthaeovics, Peter Jakub farár