logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMatkovič, Fabián

Iné mená:

Matkovics Fabianus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

10. augusta 1639 ho vysvätil ostrihomský vikár. V r. 1647 bol farárom vo Svätom Mikuláši pod hradom Plaveč, s filiálkami Peter a Podhradie. Uvádza sa to v zozname kňazov, zostavenom v tom roku. 26. apríla 1650 obdržal farnosť Unín, kde v r. 1656 dostal nástupcu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Plavecký Mikuláš 1647 sp. - - - - Matkovič, Fabián farár
Unín 1650 apr. 26. 1656 - - Matkovič, Fabián farár