logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMatej (Oponice, 1560)

Iné mená:

Mathias.

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

V r. 1560 bol farárom v Oponiciach v topoľčianskom dištrikte, teraz Malé Oponice. O ňom vizitátor Michal Szegedy referuje toto: „Vraví, že sviatosti prijal v Krakove. Vraví, že má pevnú mocnú vieru, dobre si udržiava manželku. Ako ukazujú vonkajšie znaky a cirkevné obrady, je veriaci kresťan, totiž čisto a úctou drží Eucharistiu, prameň, sväté oleje a svätenú vodu na obvyklých miestach. A všetky ozdoby kostola sú v dobrom stave. Je poslušným synom.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oponice 1560 sp. - - - - Matej (Oponice, 1560) farár