logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMartinček, Jozef

Tituly:

národovec a organizačný pracovník medzi americkými Slovákmi

Životopisné dáta:

* 15. augusta 1855, Varín, okr. Žilina – † 13. februára 1937, Syracuse, NY, USA

Životopis:

Po skončení základnej školy v rodisku absolvoval stredoškolské štúdiá v Žiline, Jágri a v Gyöngyösi (Maďarsko), teológiu študoval v Banskej Bystrici. Po kňazskej vysviacke (1879) pôsobil ako kaplán v Novej Bani, Trubíne, Banskej Bystrici, od r. 1892 ako farár v Lopeji, kde sa stal aj členom obecného zastupiteľstva. Presadil, aby sa obecné zápisnice písali po slovensky. Bojoval proti alkoholizmu, založil mliekárske družstvo, potravinový spolok. V obci sa pričinil o založenie filiálky Tatra banky, aby pospolitý ľud dostal výhodný finančný úver. Od začiatkov svojej pôsobnosti rozširoval medzi ľudom slovenskú tlač a osvetu. Za túto činnosť ho maďarské úrady začali prenasledovať a obvinili ho zo šírenia panslavizmu. V sliačskom volebnom obvode kandidoval vo voľbách (1896), ale politickí protivníci ho obvinili z nepriateľstva proti štátu. Znechutený týmito praktikami, keď mu siahali aj na život, prijal pozvanie americko-slovenských kňazov a v r. 1904 sa vysťahoval za rodákmi do Ameriky. Tam sa obetavo pustil do pastoračnej a kultúrnej práce medzi americkými Slovákmi; bol spoluzakladateľom ich vrcholnej organizácie - Slovenskej ligy v Amerike (1907). Stál aj pri zrode niekoľkých slovenských farností v Spojených štátoch (Boonton, Brooklyn, Westfield, Schenedy, Endycott a Syracuse).
Bol činný literárne a publicisticky, písal do viacerých americko-slovenských novín a časopisov, ale slabnúci zrak mu znemožňoval túto činnosť. Preto sa viac zameriaval na osobné prejavy na zhromaždeniach našich krajanov v USA, horlivo agitoval za ich záujmy, pričom vo finančnej podpore bol príkladom pre slovenské ustanovizne a jednotlivcov v USA i na Slovensku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat; Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 887-888.
http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 20.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Ždaňa 1880 - - 1880 - - Martinček, Jozef administrátor
Janova Lehota 1881 - - 1881 - - Martinček, Jozef farár
Nová Lehota 1882 - - 1882 - - Martinček, Jozef administrátor
Lopej 1892 - - 1904 - - Martinček, Jozef farár