logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMaršal, Ľudovít

Iné mená:

Marschall Ludovicus. Marchall Ľudovít

Tituly:

dištriktuálny dekan

Životopisné dáta:

* 30. júla 1840, Trnava – † po r. 1894, Svätý Jur, okr. Pezinok

Životopis:

Po skončení gymnázia v rodisku študoval teológiu na univerzite v Pešti. Za kňaza bol vysvätený 15. augusta 1863.
Bol kaplánom v Strekove, v Novej Dedine, Dvoroch nad Žitavou. Od 13. mája 1864 bol vychovávateľom v rodine grófa Königsegga a vtedy sa zdržiaval vo Württembergu. Od r. 1867 bol kaplánom v peštianskom Lipótvárosi, kde sa 5. februára 1868 po smrti farára stal administrátorom. Od novembra 1872 pôsobil na fare v Blatnom až do októbra 1883. Od 1. novembra bol farárom v Svätom Jure pri Bratislave, kde bol aj dištriktuálnym dekanom.
Svoje články uverejňoval v M. Állam, Religió, István bácsi Naptárá.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Blatné 1872 nov. - 1883 nov. 1. Maršal, Ľudovít farár
Svätý Jur 1883 nov. 1. 1902 - - Maršal, Ľudovít farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1036217Maršal, ĽudovítVallásos hazafiság 1886