logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMarkovič, Martin Ján

Iné mená:

Markovics Martinus, Joannes.

Životopisné dáta:

† 28. marca 1745, Petrova Ves, okr. Skalica

Životopis:

13. augusta 1728 bol ustanovený za farára v Lakšárskej Novej Vsi. 16. novembra t. r. podnikol rokovanie o fundácii na chrám v prítomnosti vikára. Kostol bol postavený v r. 1729. Odtiaľ prešiel 18. júla 1731 do Unína. V r. 1734 postavili kostol vo filiálke Radimov. V mesiaci novembri 1738 vo filiálke Letničie požehnal cintorín s licenciou od vikára. Nato bol 6. augusta 1743 ustanovený v Petrovej Vsi, ktorú obdržal výmenou s Františkom Polakovičom. Tam aj zomrel. Je pochovaný v krypte kostola pod svätyňou.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Lakšárska Nová Ves 1728 aug. 13. 1731 júl 18. Markovič, Martin Ján farár
Unín 1731 júl 18. 1743 aug. - Markovič, Martin Ján farár
Petrová Ves 1743 aug. 6. +1745 mar. 28. Markovič, Martin Ján farár