logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMarkovič, Karol (Kamenín, -1829)

Iné mená:

Markovics Carolus.

Tituly:

asesor

Životopisné dáta:

† 17. júla 1829, Kamenín, okr. Nové Zámky

Životopis:

Druhý ročník teológie absolvoval v seminári sv. Štefana v r. 1809. Nato bol povýšený na doktora posv. teológie. V r. 1810 sa stal študijným prefektom v generálnom seminári v Pešti, knihovníkom seminára. Od r. 1818 bol profesorom kánonického práva a cirkevných dejín na arcibiskupskom lýceu v Trnave. V r. 1820 obdržal farnosť Kamenín. Tam sa 25. a 26. júna 1824 konala arcibiskupská kánonická vizitácia. Bol členom kolégia teologickej fakulty pri maďarskej vedeckej univerzite a prísediacim súdnej tabule Ostrihomskej i Komárňanskej župy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kamenín 1820 - - +1829 júl 17. Markovič, Karol (Kamenín, -1829) farár