logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMarkovič, Ján (1797-1849)

Iné mená:

Markovich

Životopisné dáta:

* 12. decembra 1797, Gáva, Maďarsko – † 14. septembra 1849, Tarcal, Maďarsko

Životopis:

Štúdiá absolvoval v Košiciach, po skončení teologických štúdií ho 24. augusta 1821 vysvätil biskup Š. Čech za kňaza. V rokoch 1821-1824 bol kaplánom v Monoku, od 2. apríla 1824 maďarským kaplánom v Košiciach. V rokoch 1825-1838 bol farárom vo Fony, pričom bol asi od r. 1837 prísediacim súdnej tabule Abovskej a Zemplínskej stolice. V rokoch 1838-1842 bol farárom v Abaújszántó a infirmárom dištriktu, od r. 1841 bol farárom v Tarcale, emeritným dekanom, riaditeľom mestskej školy.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 134

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Monok(Maďarsko) 1821 - - 2.4.1824 - - Markovič, Ján (1797-1849) kaplán
Košice 1824 apr. 2. 8.2.1825-1 - - Markovič, Ján (1797-1849) maď.kaplán
Fony(Maďarsko) 1825 febr. 8. 1838 - - Markovič, Ján (1797-1849) farár
Abaújszántó(Maďarsko) 1838 - - 1842 - - Markovič, Ján (1797-1849) farár
Tarcal(Maďarsko) 1841 - - 1849 - - Markovič, Ján (1797-1849) farár