logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMáriássy, Štefan

Iné mená:

Máriássy Stephanus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Okolo r. 1684 bol farárom v mestečku Turany. Juraj Selepčéni v vo svojej informácii referuje takto: „Zo strachu pred rebelmi ušiel do hôr, avšak ho chytili a s vyše 50 rán bol ponechaný na smrť, ale z milosti Božej ožil.“

Pramene:

Magyar Sion 1868, s. 761; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turany 1684 - - - - - Máriássy, Štefan farár