logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMarczell, Joachim

Iné mená:

Marczell Joachimus.

Životopisné dáta:

* 17. marca 1813, Malé Dvorníky, okr. Dunajská Streda – † 21. januára 1892, Kamenný Most, okr. Nové Zámky

Životopis:

Filozofiu a teológiu absolvoval v Trnave. 26. októbra 1837 bol vysvätený za kňaza. Bol subsidiárom pri zomierajúcom farárovi vo Vrakúni. Akom kaplán pôsobil v Michale na Ostrove, Tomášikove, Dvorníkoch, Podolí a v Novom Meste nad Váhom, kde spravoval aj prepozitúru. V r. 1847 obdržal farnosť Výčapy - Opatovce, čoho sa musel v r. 1850 následkom politického kompromisu zrieknuť a bol držaný pod dohľadom až do r. 1851. Potom bol prebendátom a nato sukcentorom pri ostrihomskej kapitule. 1. decembra 1859 bol menovaný za farára v Kamennom Moste, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Výčapy-Opatovce 1847 - - 1849 - - Marczell, Joachim farár
Kamenný Most 1859 dec. 1. +1892 jan. 21. Marczell, Joachim farár