logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMarcinek, Jozef

Iné mená:

Marczinek

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, archidiakon

Životopisné dáta:

* 5. júna 1833, Smilno, okr. Bardejov – † 4. júna 1895, Nižný Hrušov, okr. Vranov nad Topľou

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1855 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Vranove nad Topľou a Füzerradvány, v rokoch 1856-1861 archivárom biskupského úradu a vicenotárom. V rokoch 1861-1864 bol farárom vo Veľkej Domaši, od r. 1874 pôsobil vo farnosti Nižný Hrušov vo vranovskom okrese, najskôr ako administrátor, od r. 1875 ako farár, pričom bol od r. 1879 vicedekanom, od r. 1889 dekanom dištriktu.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 133-134

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Vranov nad Topľou 1855 - - 1855 - - Marcinek, Jozef kaplán
Füzérradvány(Maďarsko) 1855 - - 1856 - - Marcinek, Jozef kaplán
biskupského úradu KE a vicenotár 1856 - - 1861 - - Marcinek, Jozef archivár
Holčíkovce 1861 - - 1874 - - Marcinek, Jozef farár
Nižný Hrušov 1874 - - 1895 - - Marcinek, Jozef administrátor-farár