logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMarček, Samuel

Iné mená:

Marček Samuel

Životopisné dáta:

* 1750 – † 1792, Špania Dolina, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Vieme o ňom len veľmi málo. V r. 1776 pôsobil ako kaplán v Slovenskej Ľupči, od r. 1777 bol farárom v Španej Doline, kde aj zomrel ako 42ročný.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Špania Dolina 1777 - - 1792 - - Marček, Samuel farár