logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMaločaj, Jozef (1782-1843)

Iné mená:

Malocsay de Nagyjácz és Kuzmicz.Malocsay de Nemes-Jácz et Kuzmics Josephus.

Životopisné dáta:

* 11. januára 1782, Levice – † 27. júla 1843, Hrádok, okr. Nové Mesto nad Váhom

Životopis:

Pochádzal zo zemianskeho rodu. S dvojčaťom Gašparom spolu študovali i kaplánovali. Po štúdiách teológie na viedenskom Pázmaneu bol v roku 1805 kaplánom v Tesároch, od r. 1806 v Marczali, od r. 1808 v Tesároch nad Žitavou, od r. 1809 v Hrkovciach. V roku 1811 získal farnosť v Zelenči. Tu žil v neustálej nenávisti zo strany farníkov potom, čo 6. júla 1819 nešťastnou náhodou z domu obyvateľa Lieskovského, teraz Juraja Dudáša oheň prešiel na celú usadlosť, ktorá ľahla popolom.. Nespravodlivé obvinenie z požiaru padlo na hospodárstvo farára. V takejto situácii nemohol tu ďalej žiť a preto sa účinkovania v Zelenči vzdal. Odtiaľ prešiel do Modrovej. Tam pôsobil pätnásť rokov. Za jeho účinkovania niekoľkí evanjelici z modrovskej farnosti prestúpili na katolícku vieru. V roku 1828 bol kus zeme na kopci za kostolom vysvätený na nový cintorín, slúžiaci až dodnes. Na starom sa prestalo pochovávať. Jozef Maločaj nechal strhnúť aj prastarý karner, kedysi stojaci za kostolom na cintoríne. Kosti mŕtvych uložené v tejto stavbe, podľa jeho zápisov staré stovky rokov, boli prenesené na nový cintorín a pochované do troch riadne vysvätených jám. V roku 1829 bola kostolná budova nanovo pokrytá šindľom. 30. septembra 1835 bol Jozef Maločaj preložený na susednú hrádockú faru, kde aj zomrel ako 61-ročný. Bol vynikajúcim a vzdelaným kňazom, jeho slová boli plné vrúcnosti a dôvery voči Bohu.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Zeleneč 1811 - - 1820 - - Maločaj, Jozef (1782-1843) farár
Modrová 1820 - - 1835 sept. 30. Maločaj, Jozef (1782-1843) farár
Hrádok 1835 sept. 30. +1843 júl 27. Maločaj, Jozef (1782-1843) farár