logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMálik, Rudolf

Iné mená:

Málik Rudolf

Tituly:

prepošt, sídelný kanonik banskobystrický

Životopisné dáta:

* 9. novembra 1888, Bojnice, okr. Prievidza – † 26. mája 1972, Banská Bystrica

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 8. marca 1913 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Detve, od r. 1914 v Detvianskej Hute, v r. 1916 v Krupine a potom vo Vrútkach, v r. 1918 v Bojniciach, v r. 1919 v Martine a potom v Bojniciach, v r. 1923 v Handlovej. V rokoch 1923-1928 bol farárom v Podkoniciach v banskobystrickom okrese. V rokoch 1928-1937 pôsobil v Lopeji - Podbrezovej. Od r. 1937 bol farárom v Očovej, v r. 1951 sa stal konzultorom, v r. 1954 direktor Biskupského úradu v Banskej Bystrici. Neskôr bol prepoštom prepoštom a sídelným kanonikom Kapituly v Banskej Bystrici.
Od r. 1958 žil na dôchodku v Banskej Bystrici, kde aj zomrel a kde je aj pochovaný.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 47; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat;
internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Podkonice 1924 - - 1928 - - Málik, Rudolf farár
Lopej 1928 - - 1937 - - Málik, Rudolf farár
Očová 1937 - - 1951 - - Málik, Rudolf farár
Koš 1945 - - 1945 - - Málik, Rudolf farár menovaný farár nenastúpil, ale sa vzdal pre J. Záňa