logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMajthán, Karol

Iné mená:

Majthán Karol

Životopisné dáta:

* 2. októbra 1869, Banská Bystrica – † 5. apríla 1949, Banská Bystrica

Životopis:

Teológiu vyštudoval v ústrednom seminári v Budapešti, za kňaza bol vysvätený v r. 1894. Ako kaplán pôsobil v Handlovej, Brezne, Trubíne, Hronci, Detve a Zvolenskej Slatine. V r. 1900 sa stal správcom farnosti, v r. 1901 farárom v Brehoch. V r. 1902 sa stal riaditeľom industriálnej školy v Krupine. V r. 1906 sa stal administrátorom a po roku farárom vo Vígľašskej Hute, v r. 1909 sa stal dekanom. Od r. 1912 pôsobil v Očovej, kde sa v r. 1920 stal dištriktuálnym dekanom, v r. 1932 honorárnym kanonikom Banskobystrickej diecézy. Od r. 1937 žil na dôchodku. Nízkej postavy, nordickej tváre, sebavedomého vystupovania. Povahy otvorenej, jednoduchej, dobrosrdečný, svätého života. Priateľský. Ako dušpastier bol príkladný, svedomitý, starostlivý, svojím veriacim oddaný, Človek veľkej viery a veľkej nábožnosti. Faru mal rozsiahlu, ale snažil sa, aby veriaci boli obslúžení. Voči vrchnosti bol poslušný a ako VAD oddaný kňazom aj vodca, ktorý sa staral, aby všetko bolo v poriadku. Kazateľ obyčajný, ale presvedčivý a jeho kázne všetky boli z viery a z lásky. Bol dobrým vodcom farníkov, ktorých bolo veľmi treba povzbudzovať ku viere, ktorá v inovereckej obci bola vždy v akomsi úpadku. Bol pilierom farníkov. Ako mladší miloval spoločnosť a hru, ako starší stačil sám sebe. Veriaci ho ctili a vážili. Bol dobrým hospodárom, venoval sa chovu rožného statku. Bol dobrým radcom aj v hmotných veciach, ale zvlášť v duchovných. Ľudia mali k nemu veľkú dôveru.(Komentoval A. Zarevúcky.)

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Podbrezová 1896 - - 1898 - - Majthán, Karol miestny kaplán
Brehy 1901 - - 1902 - - Majthán, Karol farár
Vígľašská Huta-Kalinka 1906 - - 1912 - - Majthán, Karol farár
Očová 1912 - - 1937 - - Majthán, Karol farár