logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMájovský, Anton

Iné mená:

Majovszky Antonius

Tituly:

kanonik, prelát

Životopisné dáta:

* 9. februára 1819, Brezno – † 16. júna 1897, Banská Bystrica

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1843 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Kremnických Baniach a Banskej Bystrici, kde bol aktuárom kapitulného vikára, v r. 1845 ceremonárom, v r. 1846 sekretárom. Od r. 1850 bol farárom v Horných Opatovciach, dnes už zaniknutých, od r. 1857 v Brezne, kde sa v r. 1859 stal prepoštom sv. Kríža de Keresztes Komlós. Od r. 1866 bol farárom v Banskej Bystrici, kde v r. 1868 bol vyznačený hodnosťou rytier radu Frant. Jozefa. V r. 1872 bol vymenovaný za kanonika banskobystrickej kapituly, v r. 1879 za preláta. Vo svojom život venoval na dobročinné ciele 70.000 zl. Založil tiež fundáciu 20 zl do penzijného fondu kňazov.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horné Hámre 1850 - - 1857 - - Májovský, Anton farár
Brezno 1857 - - 1866 - - Májovský, Anton farár
Banská Bystrica 1866 - - 1872 - - Májovský, Anton farár