logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMajoch, František

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, farár, rodoľub, mučeník

Životopisné dáta:

* 8. februára 1890, Bardejov – † 9. augusta 1919, Bertotovce, okr. Prešov, poch. v Hermanovciach

Životopis:

Rodičia pochádzali z poľského Nového Sączu a začiatkom 80tych rokov 19. storočia sa prisťahovali do Bardejova. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Prešove a Kežmarku. Po maturite nastúpil do košického kňazského seminára. Za kňaza ho vysvätil košický biskup A. Fischer-Colbrié 24. júna 1914. Jeho prvým kaplánskym miestom sa stali Ražňany, kde bol vtedy farárom známy národovec Štefan Onderčo. Z jeho podnetu a po odporučení patróna farnosti získal menovanie do susedných Hermanoviec. Už v seminári prejavoval slovenské zmýšľanie, ktoré sa upevnilo v Ražňanoch pri farárovi Onderčovi i častými návštevami v Širokom, kde bol vtedy farárom neskorší biskup Jozef Čársky. Na sklonku Rakúsko-Uhorskej monarchie táto trojica predstavovala mohutný slovenský front od Braniska až po Sabinov. Dňa 6. decembra 1918 v kázni na tému Sloboda národa vo svetle náboženstva, prednesenej v Širokom, smelo vystúpil za novovzniknutý štát Čechov a Slovákov. V tom istom duchu mal 17. decembra 1918 otvárací prejav na pamätnom prvom verejnom zhromaždení Šarišskej župy v Ražňanoch. Keď 9. júna 1919 maďarskí boľševici obsadili Prešov, musel pred nimi utiecť, lebo usilovali o jeho život.
Bertotovský notársky pomocník, pôsobiaci ako agent maďarských boľševikov, pripisujúci svoje nezdary a zmarený pokus o útek na vrub Majochovi, vylákal ho v prestrojení do školy, kde ho 9. augusta 1919 brutálne zavraždil a mŕtvolu hodil do žumpy. Jeho pohreb 12. augusta 1919 sa stal veľkou manifestáciou za účasti popredných štátnych predstaviteľov.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 864-865; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 131.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Ražňany 1914 - - 1915 - - Majoch, František kaplán
Snina 1915 - - 1915 po - Majoch, František administrátor
Hermanovce 1915 po - 1915 po - Majoch, František administrátor
1915 po - - - - Majoch, František zavraždený