logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMajerník, Félix, SVD

Tituly:

misionár

Životopisné dáta:

* 11. decembra 1927, Terňa, okr. Prešov – † 28. januára 2012, Nitra

Životopis:

Ako mladík vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova. Večné rehoľné sľuby zložil 17. mája 1970 a vysvätený za kňaza bol 19. júna 1971 v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Michalovciach, v rokoch 1972-1982 bol farárom v Sennom, v rokoch 1982-1987 farárom v Ruskove a v rokoch 1987-1993 farárom v Kavečanoch. Od roku 1993 bol rektorom Misijného domu v Snine, v r. 1998 administrátorom v Svätoplukove, v rokoch 1999-2003 kaplánom v Nitre na Kalvárii a od roku 2003 duchovným správcom u sestier Premonštrátok. Od roku 2005 bol na dôchodku v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii. Je pochovaný medzi spolubratmi na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre na Cabajskej ceste.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 130;
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120129005


Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Michalovce 1971 - - 1972 - - Majerník, Félix, SVD kaplán
Senné 1972 - - - - - Majerník, Félix, SVD správca farnosti
Ruskov 1982 - - 1988 - - Majerník, Félix, SVD administrátor
Košice - Kavečany 1988 - - 1993 - - Majerník, Félix, SVD administrátor
Snina 1993 - - - - - Majerník, Félix, SVD rektor Misijný dom
Svätoplukovo 1998 júl 1. 1999 aug. 1. Majerník, Félix, SVD administrátor