logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovMainx, Michal

Iné mená:

Máinx Michael. Mainx Michal

Životopisné dáta:

* 1705, Banská Štiavnica – † 9. júla 1748, Banská Belá, okr. Banská Štiavnica

Životopis:

4. novembra 1724 bol prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana. 24. septembra 1729 bol vysvätený za kňaza. 29. augusta toho roka bol vyslaný do duchovnej správy. 26. októbra toho istého roka bol poslaný za kaplána grófa Antona Eszterházyho do Zvolenskej župy. 5. mája 1730 bol ustanovený za farára v Banskej Hodruši. Tam v r. 1731 vykonal vizitáciu Ján Ujvendéghy, ktorý o farárovi zaznamenal, že má 26 rokov. 20. augusta 1732 bol ustanovený v Hornej Ždani, 15. októbra 1741 v Banskej Belej, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Banská Hodruša 1730 máj 5. 1732 aug. 22. Mainx, Michal farár
Horná Ždaňa 1732 aug. 20. 1741 okt. 15. Mainx, Michal farár
Banská Belá 1741 okt. 15. +1748 júl 9. Mainx, Michal farár